ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τηλέφωνο: 24610 34048
E-Mail: [email protected]
Συντεχνιών 6, Κοζάνη
Τ.κ. 50100, Ελλάδα


Επωνυμία: Παπαθεοδώρου Βαΐα
ΑΦΜ: 112325624
ΔΟΥ: Κοζάνης
Έδρα: Συντεχνιών 6, Κοζάνη
ΓΕΜΗ: 011415036000